DOKUMENTACIJA

Dobro došli na najvažniji deo sajta, Dokumentacija

BESPLATNO SAVETOVANJE I IZRADA DOKUMENTACIJE.

Dokumentacija za bezbednost i zdravlje na radu je opširna i velika. Pokušaću samo da izdvojim onu dokumentaciju koja je najzastupljenija, kao univerzalna dokumentacija koju svaki poslodavac mora da ima kod sebe.

Slobodno preuzimajte svu izloženu dokumentaciju, jer je ona tu za Vas, sve na jednom mestu za svakog poslodavca, bez obzira čime se bavili, kako ne bi morali tragati za svakim dokumentom posebno.

Sajt postoji da Vas informiše i uputi na prave procedure, da Vam olakša rad i da izbegnete neprijatnosti sa inspekcijom rada.

Ovde možete da preuzmete razna dokumenta za Vaše preduzeće, što znači da ćete moći manje plaćati trenutne usluge bezbednosti i zdravlja na radu.

Ono što budete koristili sa ovog sajta, prilagodite sebi i preduzeću, tako da se stekne utisak da ste baš Vi to uradili.

Preuzimajte sve što je izoženo, što nije, a imate potrebu za tim, slobodno mi se javite, mogu da Vam izađem u susret u vrlo kratkom roku sa bilo kojom dokumentacijom da je u pitanju.

DOKUMENTACIJA

Dobro došli na najvažniji deo sajta, Dokumentacija

BESPLATNO SAVETOVANJE I IZRADA DOKUMENTACIJE.

Dokumentacija za bezbednost i zdravlje na radu je opširna i velika. Pokušaću samo da izdvojim onu dokumentaciju koja je najzastupljenija, kao univerzalna dokumentacija koju svaki poslodavac mora da ima kod sebe.

Slobodno preuzimajte svu izloženu dokumentaciju, jer je ona tu za Vas, sve na jednom mestu za svakog poslodavca, bez obzira čime se bavili, kako ne bi morali tragati za svakim dokumentom posebno.

Sajt postoji da Vas informiše i uputi na prave procedure, da Vam olakša rad i da izbegnete neprijatnosti sa inspekcijom rada.

Ovde možete da preuzmete razna dokumenta za Vaše preduzeće, što znači da ćete moći manje plaćati trenutne usluge bezbednosti i zdravlja na radu.

Ono što budete koristili sa ovog sajta, prilagodite sebi i preduzeću, tako da se stekne utisak da ste baš Vi to uradili.

Preuzimajte sve što je izoženo, što nije, a imate potrebu za tim, slobodno mi se javite, mogu da Vam izađem u susret u vrlo kratkom roku sa bilo kojom dokumentacijom da je u pitanju.

no-repeat;center top;;

0px 0px 0px 30px