PRIJAVA RADOVA INSPEKCIJI RADA
June 3, 2016
ZAKON PRAVILNIK UREDBE
June 3, 2016

UPUTSTVA ZA BEZBEDAN RAD

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
BESPLATNO SAVETOVANJE I IZRADA DOKUMENTACIJE

Postoje sveobuhvatna opšta uputstva za bezbedanost i zdravlje na radu, koja bi trebalo da imaju svi i takođe postoje pojedinačna uputstva za bezbedan rad, kao što su uputstva pri izvođenju visoko rizičnih radova, uputstva za bezbedan rad na mašinama, opremi, mehanizaciji , visini, dubini, uputstva pri izvođenju toplotnih radova, uputstva za rad u mesarskoj, drvoprerađivačkoj, putarskoj, hemijskoj, tekstilnoj industriji itd.

VAŽNO! Dragi čitaoci,
ako ćete koristiti ponuđena uputstva, molim Vas da ih prikladno prilagodite svom poslodavcu, na način da se izvuče utisak da ste baš Vi to uradili.
Sledite sledeća uputstva:

 • Birajte uputstva prema potrebi i proizvodno/uslužnom procesu;
 • Ostavljen Vam je gornji prostor na prvoj strani, kako bi samo tu stranu štampali na već pripremljen memorandum preduzeća;
 • Zadnju stranu uputstva sam tako uradio da je mala i vremenski ne zahtevna puno za prekucavanje, pa to i uradite i dopunite mesto i datum po želji;
 • Naravno, da bi sve bilo validno Vaš direktor mora potpisati sa pečatom firme, (po mogućstvu da se zavede u knjige, sa delovodnim pečatom);

Uputstva koja nisu na spisku ili nisu izložena javno, a imate potrebe za njima, molim Vas da mi se obratite telefonom ili sa zahevom na email.

Spisak uputstava je predugačak (verujte mi nema uputstva koji već nemam urađeno), pa ću nabrojiti samo najčešće korišćene:

 • Uputstvo za zdrav i bezbedan rad;
 • Uputstvo o korišćenju ličnih zaštitnih sredstava – LZS;
 • Uputstvo o osposobljavanju zaposlenih;
 • Uputstvo o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini;
 • Uputstvo za intervencije na elevatorima, transporterima, skreperima i bageru;
 • Uputstvo za korišćenje ličnih zaštitnih sredstava;
 • Uputstvo o osposobljavanju zaposlenih za bezbedan rad;
 • Uputstvo o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini ;
 • Uputstvo o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline;
 • Uputstvo o opremi i postupku za pružanje prve pomoci i o organizovanju službe spasavanja u slucaju nezgode na radu;
 • Uputstvo o protivpožarnoj zaštiti;
 • Uputstvo za montiranje i korišćenje skela, rampi i kosih prelaza;
 • Uputstvo za preventivu i zastitu od požara;
 • Uputstvo za pružanje prve pomoći;
 • Uputstvo za rad na visini;
 • Uputstvo za rad pri brušenju i sečenju metala i nemetala;
 • Uputstvo za rad pri zavarivanju;
 • Uputstvo za rad sa gradjevinskim mašinama;
 • Uputstvo za rad u stolarskoj radionici;
 • Uputstvo za rad u zatvorenom prostoru;
 • Uputstvo za reagovanje u vanrednim situacijama;
 • Uputstvo za ručno rukovanje teretom;
 • Uputstvo za rad pri zidarskim radovima;
 • Uputstvo za zaštita od pada, klizanja i saplitanja;
 • Uputstvo za bezbedan rad na bušilici;
 • Uputstvo za bezbedan rad na mešalici;
 • Uputstvo za bezbedan rad na dizalici “MAČKA”;
 • Uputstvo za bezbedan rad na gradilišnom cirkularu;
 • Uputstvo za bezbedan rad na hidrauličnoj dizalici;
 • Uputstvo za bezbedano korišćenje i servisiranje agregata;
 • Uputstvo za bezbedano rukovanje autoviljuškarom;

Izložena su Vam samo osnovna univerzalna uputstva za svakog poslodavca.

Uputstvo o bezbednosti i zdravlja na radu je uopšteno uputstvo napravljeno da odgovara svakom poslodavcu, izvučeno iz pravilnika o BZNR. Slobodno ga preradite, po potrebi prilagotite svom preduzeću.
Uputstvo o bezbednosti i zdravlju na radu

Uputstvo o korišćenju ličnih zaštitnih sredstava (LZS) je uopšteno uputstvo napravljeno da odgovara svakom poslodavcu, izvučeno iz pravilnika o korišćenju lićnih zaštitnih sredstava. Slobodno ga preradite, po potrebi prilagotite svom preduzeću.
Uputstvo o korišćenju LZS

Uputstvo o osposobljavanju zaposlenih za bezbedan rad je uopšteno uputstvo napravljeno da odgovara svakom poslodavcu, izvučeno iz pravilnika o osposobljavanju zaposlenih za bezbedan rad. Slobodno ga preradite, po potrebi prilagotite svom preduzeću.
Uputstvo o osposobljavanju zaposlenih

Uputstvo o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini je uopšteno uputstvo napravljeno da odgovara svakom poslodavcu, izvučeno iz pravilnika o načinu i postupku procene rizika. Slobodno ga preradite, po potrebi prilagotite svom preduzeću.
Uputstvo o nacinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

Uputstvo o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline je uopšteno uputstvo napravljeno da odgovara svakom poslodavcu, izvučeno iz pravilnika o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline. Slobodno ga preradite, po potrebi prilagotite svom preduzeću.

Uputstvo o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline

Uputstvo o opremi i postupku za pružanje prve pomoci i o organizovanju službe spasavanja u slucaju nezgode na radu je uopšteno uputstvo napravljeno da odgovara svakom poslodavcu, izvučeno iz pravilnika o opremi i postupku za pružanje prve pomoci i o organizovanju službe spasavanja u slucaju nezgode na radu. Slobodno ga preradite, po potrebi prilagotite svom preduzeću.

Uputstvo o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i o organizovanju službe spašavanja u slučaju nezgode na radu

Uputstvo o protivpožarnoj zaštiti je uopšteno uputstvo napravljeno da odgovara svakom poslodavcu, izvučeno iz pravilnika o protivpožarnoj zaštiti na radu. Slobodno ga preradite, po potrebi prilagotite svom preduzeću.

Uputstvo o protivpožarnoj zaštiti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *