UPUTSTVA ZA BEZBEDAN RAD
June 3, 2016
Post
August 23, 2016

ZAKON PRAVILNIK UREDBE

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
BESPLATNO SAVETOVANJE I IZRADA DOKUMENTACIJE

Zakon pravilnik uredbe, direktive i dr. što ima veze sa bezbednošću i zdravljem na radu, možete naći ovde. Naravno ovo je samo mali deo, deo koji se najviše koristi.


Strategija bezbednosti i zdravlje na radu za period 2013-2017god.
Strategija bezbednosti i zdravlja na radu u RS za period od 2013 do 2017


Bezbednosti i zdravlje na radu i Zakoni u vezi sa njom:
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
Zakon o radu
Zakon o zaštiti od požara
Zakon o zaštiti životne sredine
Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu
Zakon o metrologiji
Zakon o potvrdjivanju Konvencije Medjunarodne organizacije rada broj 167 o bezbednosti i zdravlju u gradjevinarstvu
Zakon o potvrdjivanju Konvencije Medjunarodne organizacije rada broj 187 o promotivnom okviru bezbednosti i zdravlja na radu
Zakon o prevozu opasnog tereta
Zakon o bezbednosti hrane


Bezbednost i zdravlje na radu i Uredbe koje su prožete sa istom:
Uredba bznr na privremenim i pokretnim gradilištima
Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rada pri podzemnoj i površinskoj eksploataciji mineralnih sirovina
Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad usled rizika od eksplozivnim atmosfera Službeni glasnik RS, br. 10112 i 1213-ispravka
Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri eksploataciji mineralnih sirovina dubinskim bušotinama
Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na plovilima koja obavljaju ribolov


Bezbednost i zdravlje na radu i Pravilnici u vezi sa njom:
Pravilnik o sadržaju elaborata o uredjenju gradilišta
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri koriscenju sredstava i opreme za licnu zastitu na radu
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri ručnom prenošenju tereta
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri koriscenju opreme za rad
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri koriscenju opreme za rad sa ekranom
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju vibracijama
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju karcinogenima ili mutagenima
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju elektromagnetnom polju Službeni glasnik RS, broj 117-12
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju azbestu
Pravilnik o prethodnim i periodicnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povecanim rizikom
Pravilnik o postupku utvrdjivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline
Pravilnik o obezbedjivanju oznaka za bezbednost i zdravlje na radu
Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
Pravilnik o dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri koriscenju opreme za rad Sluzbeni glasnik RS, broj 123-12
Pravilnik o uslovima i visini troskova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
Pravilnik o visini troskova postupka utvrdjivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
Pravilnik o programu, nacinu i visini troskova polaganja strucnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica


Bezbednost i zdravlje na radu i Smernice u vezi sa njom:
Smernice za izradu Akta o proceni rizika
Smernice za rad na visokim temperaturama
Smernice za procenu rizika Evropske Unije
Smernice za strucno uputstvo za izradu metodologija pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *