Naša kompanija, naše vrednosti

Naše iskustvo

Više od 20 godina iskustva sa referencom izvedenih objekata koja se proteže od podvodnih radova i vađenje stubova mosta iz vode, podzemnih radova (rudnika, kopova i sl.) do nadzemnih radova izgradnje objekata i radova na visini preko 100 metara

Licenciran rad

Na osnovu licenci dobijenih od države Srbije (koja se dobija na osnovu kvalifikovanog i stručnog kadra) radimo poslove bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, koordinacije u fazama projektovanja i izvođenja radova, zaštite životne sredine, pravna podrška, savetovanje idt.

Kvalitet usluge

Visoko kvalifikovani zaposleni sa velikim iskustvom i profesionalnim pristupom, u timskom radu sa koordinacijom, organizacijom i sistematsko-analitički pristup ka zadatom cilju.

Usavršavanje

Stručni, edukovani kadar zaposlenih koji konstantno usavršava svoje znanje, veštine i iskustvo sa pogledom ka novim perspektivama i poljima.

20 godina iskustva

Naše profesionalno iskustvo je staro više od 20 godina u poljima bezbednosti i zdravlja na radu, kordinacije u fazama izvođenja radova kao i fazi projektovanja, zaštite od požara, zaštite životne sredine itd..

Konsultacija i podrška

Profesionalno savetovanje, stručna podrška, studije slučajeva, primena dugogodišnjeg iskustva, konsultacije u vođenju sudskih sporova itd.

Naše polje delovanja je bezbednost i zdravlje na radu, koordinacija u fazi izvođenja radova i u fazi projektovanja, zaštita od požara, zaštita životne sredine, kao i stručno savetovanje u istim oblastima

Bezbednost i zdravlje na radu (BZR)

Pružanje stručnih usluga BZR za klijente u svim delatnostima industrija, izrada potrebne dokumentacije, svakodnevno praćenja primene BZR mera, zastupanje pred državnim organima inspekcije

Koordinacija u svim fazama

Pružanje usluga u fazama koordinacije pri izvođenju radova, kao i pri projektovanju. Svakodnevo praćenje stanja pri izvođenju radova, izrada Plana preventivnih mera, izrada preventivnih mera za sve radove i kontrola primene istih mera kod Izvođača radova

Izrada BZR dokumentacije

Izrada Akta o proceni rizika,

Izrada Pravilnika za BZR i Programa osposobljavanja,

Izrada uputstva za bezbedan i zdrav rad,

Izrada Obrazaca od 1-14,

Izrada Kartona zaduženja ličnih zaštitnih sredstava

Zaštita od požara (ZOP)

Pružanje stručnih usluga ZOP-a za klijente u svim delatnostima industrija, izrada potrebne dokumentacije, svakodnevno praćenja primene mera ZOP, zastupanje pred državnim organima inspekcije MUP-a i suda

Zaštita životne sredine

Pružanje stručnih usluga zaštite životne sredine za klijente u svim delatnostima industrija, izrada potrebne dokumentacije, izrada uticaja na životnu sredinu, Izrada elaborata zaštite životne sredine, svakodnevno praćenja primene mera zaštite životne sredine, zastupanje pred državnim organima inspekcije

Konsultacije i podrška

Pružanje konsultantnskih usluga klijenata, stručna podrška pri svim radovima i projektima, zastupanje pred državnim organima, izrada plana odbrane pred sudom itd.