Home

Naše usluge

Bezbednost i zdravlje na radu (BZR)

Pružanje stručnih usluga BZR za klijente u svim delatnostima industrija, izgradnje objekata, proizvodnje, prerade, skladištenja, transporta. Izdavanje uputstava i procedura za bezbedan i zdrav rad, preventivnih mera i svakodnevno praćenja primene BZR mera, zastupanje pred državnim organima inspekcije rada, suda i sl.

Koordinacija u svim fazama

Pružanje usluga u fazama koordinacije pri izvođenju radova, kao i pri projektovanju. Svakodnevo praćenje stanja pri izvođenju radova, izrada Plana preventivnih mera, izrada preventivnih mera za sve radove i kontrola primene istih mera kod Izvođača radova

Zaštita od požara (ZOP)

Pružanje stručnih usluga ZOP-a za klijente u svim delatnostima industrija, izrada potrebne dokumentacije, svakodnevno praćenja primene mera ZOP, zastupanje pred državnim organima inspekcije MUP-a i suda

Zaštita životne sredine

Pružanje stručnih usluga zaštite životne sredine za klijente u svim delatnostima industrija, izrada potrebne dokumentacije, izrada uticaja na životnu sredinu, Izrada elaborata zaštite životne sredine, svakodnevno praćenja primene mera zaštite životne sredine, zastupanje pred državnim organima inspekcije

Konsultacije i podrška

Pružanje konsultantnskih usluga klijenatima, stručna podrška pri svim radovima i projektima, stručno savetovanje u oblastima BZR, ZOP i ZŽS, zastupanje pred državnim organima, izrada plana odbrane pred sudom itd.

Izrada komplet BZR, ZOP i ZŽS dokumentacije

Izrada Akta o proceni rizika, Elaborata o uređenju gradilišta, Pravilnika za BZR i Programa osposobljavanja idt…

Izrada uputstva za bezbedan i zdrav rad, za ZOP, kretanje opasne materije, generisanje otpada itd…

Izrada procene uticaja na životnu sredinu, Elaborat uticaja na životnu okolinu itd…

Izrada pravila zaštite od požara, evakuacionih planova itd…

Izrada dokumentacije za OHSAS, ISO standarde i sl.

Zašto mi?

Naše iskustvo

Više od 20 godina iskustva sa referencom izvedenih objekata koja se proteže od podvodnih radova i vađenje stubova mosta iz vode, podzemnih radova (rudnika, kopova i sl.) do nadzemnih radova izgradnje objekata i radova na visini preko 100 metara

Licenciran rad

Na osnovu licenci dobijenih od države Srbije (koja se dobija na osnovu kvalifikovanog i stručnog kadra) radimo poslove bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, koordinacije u fazama projektovanja i izvođenja radova, zaštite životne sredine, pravna podrška, savetovanje idt.

Kvalitet usluge

Visoko kvalifikovani zaposleni sa velikim iskustvom i profesionalnim pristupom, u timskom radu sa koordinacijom, organizacijom i sistematsko-analitički pristup ka zadatom cilju.

Usavršavanje

Stručni, edukovani kadar zaposlenih koji konstantno usavršava svoje znanje, veštine i iskustvo sa pogledom ka novim perspektivama i poljima.

20 godina iskustva

Naše profesionalno iskustvo je staro više od 20 godina u poljima bezbednosti i zdravlja na radu, kordinacije u fazama izvođenja radova kao i fazi projektovanja, zaštite od požara, zaštite životne sredine itd..

Konsultacija i podrška

Profesionalno savetovanje, stručna podrška, studije slučajeva, primena dugogodišnjeg iskustva, konsultacije u vođenju sudskih sporova itd.

Trenutni projekti

Gde pružamo BZR usluge u vođenju železare Smederevo za strane Investitore iz Narodne Republike Kine

Gde pružamo BZR usluge u vođenju termoelektrane Kostolac 2 za strane Investitore iz Narodne Republike Kine

Gde pružamo BZR usluge u vođenju izgradnje “MINTH” fabrike automobila u Šapcu za strane Investitore iz Narodne Republike Kine

Trenutno smo sa 20 klijenata uključeni u izgradnji objekata stambene i poslovne svrhe na 29 gradilišta u Beogradu, Novom Sadu, Smederevu, Požarevcu, Subotici, Pančevu itd.

Sa klijentima smo uključeni u izgradnju otvorenih bazena Kovin, dečijih vrtića po Novom Sadu, Bačkoj Palanci, bolnica u Novom Sadu, Beograd, hotela u Inđiji itd.

Klijenti & partneri