Zaštita životne sredine (ZŽS)

Članom 5. Zakona o upravljanju otpadom (Službeni glasnik RS, br. 36/09) definisani su posebni tokovi otpada koji predstavljaju kretanja otpada (istrošenih baterija i akumulatora, otpadnog ulja, otpadnih guma, otpada od električnih i elektronskih proizvoda, otpadnih vozila i drugog otpada) od mesta nastajanja, preko sakupljanja, transporta i tretmana, do odlaganja na deponiju.

Na osnovu Sl.gl.br.63/09, čl.3, procena uticaja na životnu sredinu se vrši za projekte iz oblasti industrije, rudarstva, energetike, saobraćaja, turizma, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, upravljanja otpadom i komunalnih delatnosti, kao i za projekte koji se planiraju na zaštićenom prirodnom dobru i u zaštićenoj okolini nepokretnog kulturnog dobra

Procena uticaja projekta na životnu sredinu, kao i procena njegovih društvenih uticaja, postala je neophodna u globalnoj ekonomiji pogođenoj klimatskim promenama, održivošću i finansijskim rizikom.